Askar Kauny

Ambil lah Kitab Ini Dengan Kuat


Alquran adalah kitab sucinya umat Islam. Wahyu yang Allah SWT turunkan melalui malaikat Jibril, agar manusia dapat mengambil petunjuk menuju jalan kebenaran. Ia adalah kitab terakhir yang Allah turunkan sebagai pembenar dan pelengkap kitab-kitab terdahulu.

Allah SWT berfirman
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل
Artinya: Dia menurunkan Kitab (Alquran) kepadamu (Muhammad) yang mengandung kebenaran, membenarkan (kitab-kitab) sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. (Q.S Ali Imran: 3)

Alquran adalah mukjizat nabi Muhammad SAW yang paling agung, karena di dalamnya mengandung firman Allah SWT. begitu pula dengan kitab-kitab sebelumnya.

Allah SWT memerintahkan untuk mengambil Kitabnya dengan kuat, yakni bersungguh-sungguh.
Ia berfirman:
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه
الحكم صبيا
Artinya: Wahai Yahya! ambillah Kitab ini dengan kuat (sungguh-sungguh). Dan kami berikan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak. (Q.S Maryam: 12)

Sudah sering kita mendengar keutamaan-keutamaan Alquran, dan para penghafalnya, serta yang mempelajarinya. Namun sudah kah kita mengambil Kitab ini dengan bersungguh-sungguh?

Tidak pantas bagi kita yang
berstatus hamba ketika diperintahkan pemilliknya, menunda-nunda, apa lagi tidak mengindahkannya.

Umar bin Khattab r.a ketika mengambil Kitab ini, ia bertekad tidak akan melanjutkan ke ayat selanjutnya, sebelum ayat yang diajarkan oleh Nabi SAW, sudah ia amalkan. Begitu pula para sahabat lainnya. Itu semua karena kesungguhan mereka terhadap Kitab ini.

Marilah kita semua bersungguh-sungguh dalam mengambil Kitab ini. Di bulan Ramadhan ini adalah momen yang sangat tepat bagi kita untuk lebih lama berinteraksi dengan Alquran, dan ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk memperbarui kesungguhan kita dalam mengambil Kitab ini.

Nama Penulis

Ipar Adalah Maut?

Ipar Adalah Maut? Sahabat, pernahkah Anda memperhatikan film seri atau