Mencari Nafkah Mendekatkan Diri Kepada Allah

Bagi seorang muslim, mencari nafkah atau bekerja dengan kebulatan tekad dan sungguh-sungguh adalah sebuah nilai yang diajarkan oleh Allah Ta’ala.Islam mengajarkan untuk bekerja keras sebab dengan bekerja, tentu dirinya akan mendapatkan hasil. Bila berhasil, maka ia akan dapat hidup menguasai dunia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Memang sepantasnya ia...