Askar Kauny

Mencari Nafkah Mendekatkan Diri Kepada Allah

with No Comments

Mencari Nafkah Mendekatkat Diri Kepada Allah Bagi seorang muslim, mencari nafkah atau bekerja dengan kebulatan tekad dan sungguh-sungguh adalah sebuah nilai yang diajarkan oleh Allah Ta’ala.Islam mengajarkan untuk bekerja keras sebab dengan bekerja, tentu dirinya akan mendapatkan hasil. Bila berhasil, … Read More