Askar Kauny

#zakat #harta #berbagi #askarkauny

Mencari Nafkah Mendekatkan Diri Kepada Allah

Mencari Nafkah Mendekatkat Diri Kepada Allah Bagi seorang muslim, mencari nafkah atau bekerja dengan kebulatan tekad dan sungguh-sungguh adalah sebuah nilai yang diajarkan oleh Allah Ta’ala.Islam mengajarkan untuk bekerja keras sebab dengan bekerja, tentu dirinya akan mendapatkan hasil. Bila berhasil, maka ia akan dapat hidup menguasai dunia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Memang sepantasnya …

Mencari Nafkah Mendekatkan Diri Kepada Allah Read More »

CELAKALAH TSA’LABAH

CELAKALAH TSA’LABAH Dikisahkan bahwa Tsa’labah bin Hathib berkata kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar Dia memberiku harta.” Rasulullah saw. berkata, “Wahai Tsa’labah, apakah kamu tidak ingin meneladani diriku? Apakah kamu tidak ridha menjadi seperti Nabi Allah swt.? Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, kalau aku kehendaki gunung emas berjalan bersamaku tentu …

CELAKALAH TSA’LABAH Read More »